Intro til loven om tiltrækning

I en fysisk verden, hvor alt består af energi, dvs. partikler og bølger (frekvenser, vibrationer), har alt en påvirkning på hinanden. For dig betyder det, at du påvirker alt omkring dig, og alt omkring dig påvirker dig.

Denne gensidige påvirkning sker hele tiden, uanset om du er bevidst om den eller ej. Men jo mere bevidst du er om påvirkningen, des mere vil du kunne sørge for, at påvirkningen mest muligt er til din fordel.

Det er her, de universelle love kommer ind i billedet. Du kender sikkert allerede loven om tiltrækning, som altid nævnes som den centrale lov i forbindelse med at manifestere det, man ønsker.

Denne lov er dog flettet sammen med andre essentielle love, som du skal kende, hvis du ikke rigtig har haft held med din bevidste manifestation endnu.

Næste gang vil jeg gennemgå den første lov, nemlig loven om korrespondance.