Hvor stærke er dine klarsanser?

Er du clairvoyant? Eller stærk i en af de andre klarsanser?

Clairvoyant betyder klartseende, men i Danmark er det meget almindeligt at bruge ordet ’clairvoyant’, uanset hvilken type klarsans man mener, og vi bruger også ordet ’clairvoyance’ om sessioner med klarsanser.

Der er altså en hel del klarsanser, og du kender sikkert allerede en del af dem.

Klarsanserne kan deles op i dem, der lægger sig op ad vores fysiske sanser, og dem der lægger sig op ad vores fysiske evner.

 

Synet – klartseende = clairvoyance

Hørelsen – klarthørende = clairaudience

Lugtesansen – klartlugtende = clairolfactance (eller clairsalience)

Smagssansen – klartsmagende = clairgoutance

Følesansen – klartfølende = clairtouchance

 

Tanker – klartvidende = claircognizance

Følelser – klartfølende = clairsentience

Tale – klarttalende = claireloquence

Skrift – automatskrift = ecriture automatique

Handlinger/bevægelser – klartudtryk = clairaction

 

I kommende indlæg vil jeg gennemgå de forskellige klarsanser, så du kan blive mere klar på, hvilke af dem du faktisk bruger og er, eller kan blive, stærk i.