Få hjælp af naturens powertool

Som jeg skrev i forrige blogindlæg, så fandt jeg ud af, hvordan jeg kan arbejde med energi og ændre mit blueprint. Det handler helt konkret om at:

  1. blive bevidst om mine tanker og følelser i underbevidstheden
  2. at erstatte de negative tanker og følelser med positive
  3. at understøtte hele processen med de rigtige energier og vibrationer

Her kommer krystaller ind i billedet.

Krystaller er Moder Naturs forskellige svingninger og vibrationer ”personificeret” i hver sin krystal, som således har hver sin svingning og vibration, der er både ren og stærk.

En af fysikkens love siger, at den stærkeste svingning altid vil dominere andre svingninger og få dem til at ”svinge” sammen med sig. Det betyder, at krystaller i sagens natur vil påvirke dine lavere svingninger, som f.eks. kommer fra negative tanker, og ændre (højne) dem ved at få dem til at svinge på en højere frekvens.

Med andre ord vil dine negative tanker ændre sig til positive tanker, og når de positive tanker bliver vane for dig (akkurat som de negative tanker er det lige nu), så er dit blueprint ændret.

Og med et ændret blueprint får du markant anderledes – og bedre – resultater end før.

Jeg ynder at sige, at krystaller er naturens powertool, og tro mig – det er de!